Albert Gryszczuk

Albert Gryszczuk – Doświadczony menedżer, przedsiębiorca i wynalazca. Jego strategia biznesowa opiera się na wdrażaniu pomysłów i projektów, zarówno pod względem biznesowym, jak i technologicznym. Pomysłodawca wielu Klastrów Energii i ich aktywny członek. Jako specjalista zajmuje się integracją systemów, które pozwalają uzyskać nowe funkcjonalności w dziedzinie energii odnawialnej, e-mobilności, finansów, zanieczyszczenia powietrza, kontroli pojazdów, mechaniki i optyki. Inwestor i anioł biznesu wspierający i wdrażający projekty z różnych dziedzin na wczesnym etapie rozwoju. Inwestor i menedżer w start-upach tworzących technologiczną przyszłość. Twórca Zgorzeleckiego Huba Innowacji specjalizującego się w tworzeniu technologii dla Klastrów Energii.

Sławomir Kowal – Ukończył studia z zakresu zarządzania strategicznego oraz podyplomowe z prawa europejskiego , audytu i kontroli finansowej. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyte w instytucjach finansowych. także  w organach statutowych  spółek prawa handlowego. Sławomir Kowal jest aktywnym działaczem w zakresie rozwijania idei ekologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem OZE. Doradca rektora w Łużyckiej Szkole Wyższej im. Jana Benedykta Solfy, specjalizujący się w nowych technologiach i OZE. Inicjator Żagańskiej Strefy Gospodarczej. Jest jednym z założycieli Zgorzeleckiego Klastra Rozwoju OZE i Efektywności. Doświadczony samorządowiec, ekspert programów dla samorządów.

Łukasz Trześniewski

Łukasz Trześniewski – Analityk ekonomiczny specjalizujący się w analizie, projektowaniu i rozwoju przedsięwzięć z sektora energetyki, odnawialnych źródeł energii, IT i finansów. Doświadczony menadżer projektów z zakresu nowoczesnych technologii, zawsze dążący do skutecznego przekształcenia wizji lub wynalazku w produkt.W swoich działaniach dąży do uzyskania maksymalnej synergii potencjałów różnych osób, organizacji i technologii, upatrując w integracji źródła sukcesu innowacyjnych projektów biznesowych.