Szanowni Państwo,


25 maja 2018 r. w życie weszło nowe rozporządzenie dotyczące ochrony i przetwarzania danych osobowych. W związku z powyższym informujemy, że zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. 119.1 z 04.05.201):

1.     administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zklaster Dystrybucja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Trójcy 41, 59-900 Zgorzelec,

2.     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach informacyjnych GD na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,

3.     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody,

4.     posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, prawo do przenoszenia swoich danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawia zgody przed jej cofnięciem,

5.     ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

6.     podanie danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek konieczne. Niepodanie danych skutkowało będzie brakiem dostępu do informacji GD.

Jeżeli nie zgadzają się Państwo na dalsze wykorzystywanie Państwa danych w celu otrzymywania informacji, prosimy o zgłoszenie tego pisemnie na adres spółki, o rezygnacji mogą też poinformować nas Państwo drogą mailową na adres: biuro@zklasterdystrybucja.pl