Gepol Dystrybucja sp. z o.o. jest spółką dystrybucyjną, posiadającą własną sieć i koncesję na dystrybucję energii elektrycznej. Jest przygotowana do przyłączenia – między innymi – na dzień dzisiejszy, źródeł PV o łącznej mocy 55 MW.

Jesteśmy pierwszą polską spółką dystrybucyjną, działającą w ramach klastra. W skali całego kraju spółka Gepol jest pionierem, jeżeli chodzi o dystrybucję i bilansowanie energii między wieloma podmiotami w porozumieniu typu klaster. Obszarem jej działania jest przede wszystkim obszar Zgorzeleckiego Klastra Energii – www.zklaster.org. Została powołana, aby dystrybuować energię wytworzoną z OZE (instalacje fotowoltaiczne oraz elektrownie wiatrowe). Zadaniem Gepol jest odebranie energii ze źródeł pv i wiatrowych i dostarczenie do odbiorców będących członkami klastra. Administracyjnie, obszar działania spółki, obejmuje powiat Zgorzelecki. 

Warto podkreślić, że Gepol jest podmiotem opartym o kapitał prywatny. Spółka została utworzona przez lokalnych przedsiębiorców działających intensywnie w obszarze klastra na rzecz rozwoju energetyki odnawialnej.