Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DEE/381/41718/W/OWR/2018/JR Gepol Dystrybucja Sp. z o.o., z siedzibą w Zgorzelcu, otrzymała koncesję na dystrybucję energii elektrycznej. 

Całość koncesji do pobrania w linku poniżej