Zklaster Dystrybucja jest częścią 

dystrybucja zielonej energii

Zklaster Dystrybucja sp. z o.o. jest spółką dystrybucyjną, posiadającą własną sieć i koncesję na dystrybucję energii elektrycznej.

energia odnawialna dla mieszkańców

Jesteśmy pierwszą polską spółką dystrybucyjną, działającą w ramach klastra. W skali całego kraju spółka Zklaster  jest pionierem, jeżeli chodzi o dystrybucję i bilansowanie energii między wieloma podmiotami w porozumieniu typu klaster. Obszarem jej działania jest przede wszystkim obszar Zgorzeleckiego Klastra Energii –  www.zklaster.org.

transformacja energetyczna

Spółka została powołana, aby dystrybuować energię wytworzoną z OZE (instalacje fotowoltaiczne oraz elektrownie wiatrowe). Zadaniem Zklaster Dystrybucji jest odebranie energii ze źródeł pv i wiatrowych i dostarczenie do odbiorców będących członkami klastra. Administracyjnie, obszar działania spółki, obejmuje powiat Zgorzelecki. 

specjaliści od energii

Warto podkreślić, że Zklaster  jest podmiotem opartym o kapitał prywatny. Spółka została utworzona przez lokalnych przedsiębiorców działających intensywnie w obszarze klastra na rzecz rozwoju energetyki odnawialnej.

ZKlaster Dystrybucja – lider transformacji energetycznej Turowa

Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 5022/VI/22 w sprawie rozstrzygnięcia naboru na listę projektów niekonkurencyjnych planowanych do realizacji w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

Największy projekt, przygotowany przez spółkę dystrybucyjną działająca w ramach ZKlastra, zakłada rozwój infrastruktury dystrybucyjnej, którą popłynie produkowana przez ZKlaster energia odnawialna i która zostanie włączona do sieci przesyłowej PSE.

Przedmiotem wniosku jest przyłączenie do systemu przesyłowego obiektu GPZ 400/110 kV o roboczej nazwie Mikułowa 2. W ten sposób infrastruktura dystrybucyjna klastra ma zostać połączona z siecią PSE na napięciu 400kV.

Przyłączany obiekt GPZ 400/110kV Mikułowa 2 ma się składać z kompletnie wyposażonego pola 400 kV, pola transformatorowego 400/110 kV, a także z pól 110 kV służących przyjęciu generacji z OZE.

Po wybudowaniu tej infrastruktury możliwe ma być wprowadzenie do sieci przesyłowej energii elektrycznej wyprodukowanej z farm fotowoltaicznych o całkowitej mocy 553,800 MW – przyłączanych do poszczególnych GPO 20/110kV.

Nowa infrastruktura ma ponadto umożliwić zasilenie w energię elektryczną przyszłych odbiorców przemysłowych: zakładów produkcyjnych, zespołów przemysłowych magazynów energii, instalacji służących produkcji zielonego wodoru i innych podmiotów w ramach rozpoczętych podejmowanych w powiecie zgorzeleckim działań związanych z transformacją energetyczną regionu za pośrednictwem GPO 20/110kV.

Jak mówi Łukasz Trześniewski, prezes spółki ZKlaster Dystrybucja, budowa infrastruktury objętej wnioskiem o dofinasowanie pozwoli w długim okresie na przyłączenie do KSE nowych źródeł odnawialnych na poziomie nawet około 1 GW mocy zainstalowanej.

– Budowa całkowicie nowego systemu dystrybucji na obszarze powiatu zgorzeleckiego pozwoli na utrzymanie jego statusu jako kluczowego dostawcy energii elektrycznej dla Dolnego Śląska. Z tym, że w długiej perspektywie będzie to energia pozyskiwana w sposób bez emisyjny, ze źródeł odnawialnych. Jest to również szansa dla mieszkańców powiatu, którzy z jednej strony wykorzystają posiadaną wiedzę i doświadczenie z sektora energetycznego, a z drugiej nabędą kompetencje i znajdą zatrudnienie w sektorze nowoczesnej, zeroemisyjnej energetyki – mówi Łukasz Trześniewski.

dokumenty

(Taryfa/ Koncesja/ Instrukcja Ekcploatacji)

Przetargi

Przetargi to centralne miejsce publikowania ogłoszeń o zamówieniach w ZKLASTER DYSTRYBUCJA sp. z o. o.
Informujemy , że w przedsiębiorstwie Zklaster Dystrybucja sp. z o.o. postępowania o udzielenie zamówień publicznych są prowadzone z wykorzystaniem platformy zakupowej.

Platforma marketplanet

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku postanowiliśmy wdrożyć  Platformę Marketplanet e-Zamawiający , która będzie podstawowym narzędziem, które umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej.

Łatwo i szybko 

Możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny , gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

Bezpiecznie

Wszystkie postępowania o udzielenie zamówień publicznych będą publikowane poniżej .W związku z powyższym prosimy o śledzenie zarówno  platformy e-Zamawaiający i strony internetowej  www.gepoldystrybucja.pl

Odnawialne źródła energii

Największy w Polsce inteligentny system sieci dystrybucyjnej w ramach odnawialnych źródeł energii (OZE).


Proces inwestycyjno-budowlany dla instalacji OZE to nie tylko innowacja pod względem technologicznym, ale również skomplikowane zadanie organizacyjne i prawne. Postępowania dla instalacji OZE muszą toczyć się z uwzględnieniem specyfiki tych instalacji, jako przedsięwzięcia o nowatorskim charakterze. Występujące w ramach tych zadań tzw. Klastry energii stanowią doskonałe narzędzie współpracy jednostek samorządu terytorialnego oraz lokalnych przedsiębiorców.

Nasz zespół

Radosław Szyliński

rszylinski@zklaster.org

Łukasz Trześniewski

ltrzesniewski@zklaster.org

Sławomir Kowal

skowal@zklaster.org

Albert Gryszczuk

Kontakt do nas

  Trójca 41, 59-900 Zgorzelec

  biuro@zklasterdystrybucja.pl

  +48 792 733 783

  +48 881 695 027

  Biuro Obsługi Klienta BOK

  Zklaster Dystrybucja Sp. z o.o.

  ul. Lubańska 9, PGE Arena

  59-900 Zgorzelec